A.D.: 5 Marzec 2024    |    Dziś świętego (-ej): Adrian, Fryderyk, Oliwia

Patriota.pl

Cała nasza wiedza zbliża nas do ignorancji, cała nasza ignorancja zbliża nas do śmierci.
Thoms Stearns Eliot

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.

Gotowi na III wojnę. Brygada Świętokrzyska – sojusznik czy niewygodny intruz - Powrót do kraju jest bliski

Drukuj PDF
Spis treści
Gotowi na III wojnę. Brygada Świętokrzyska – sojusznik czy niewygodny intruz
Grupa Operacyjna „Zachód”
Od Kompanii Wartowniczych do Korpusu NSZ
Gry wywiadów
Żadne trudności nie mogą nas złamać
Rozkazy specjalne – wola przetrwania
Zapomniane wojsko
Nowe formy na nowe czasy
Powrót do kraju jest bliski
Brygada Świętokrzyska w Hiszpanii?
Koniec epopei
Bibliografia
Przypisy
Wszystkie strony

Powrót do kraju jest bliski

Tymczasem sytuacja międzynarodowa w Europie zaczęła się zaogniać, zwłaszcza na linii amerykańsko-sowieckiej. Względna stabilizacja charakteryzującą II połowę 1945 roku, a więc pierwsze miesiące po zakończeniu wojny, z początkiem roku 1946 zaczęła się wyraźnie psuć. W wyniku masowo fałszowanych referendów i na pozór „wolnych” wyborów prowadzonych w atmosferze terroru, Związek Sowiecki wprowadził w krajach Europy środkowo-wschodniej komunizm, tym samym przejmując ten region w wyłączną strefę wpływów.

9 lutego 1946 roku, Józef Stalin wygłosił przemówienie, w którym stwierdził, że "komunizm i kapitalizm nie mogą koegzystować" oraz ogłosił plan "przygotowania ZSRR w ciągu pięciu lat na każdą ewentualność". Wystąpienie zostało odebrane na zachodzie jako "deklaracja III wojny światowej". W odpowiedzi Winston Churchill, premier Wielkiej Brytanii, stwierdził, że Stalin podzielił Europę żelazną kurtyną, a sekretarz stanu USA wyraził opinię, że granica Polska na Odrze i Nysie Łużyckiej jest tymczasowa i narzucona przez ZSRR, dlatego wymaga rewizji, do czego USA będą dążyć. W roku 1947 napięcie między byłymi sojusznikami wciąż narastało i zostało określone mianem „zimnej wojny”.

Wreszcie rok 1948 przyniósł apogeum w stosunkach aliancko-sowieckich. Alianci, wbrew woli ZSRR, rozpoczęli proces unifikacji swoich stref okupacyjnych, który zapoczątkował tworzenie się państwa zachodnioniemieckiego. W odpowiedzi Związek Sowiecki szykował się do zbrojnego konfliktu. Jeszcze nigdy wybuch III wojny światowej nie był tak bliski. W obliczu raptownie zmieniającej się sytuacji międzynarodowej Amerykanie zahamowali proces likwidacji Kompanii Wartowniczych i rozpoczęli nowy zaciąg ochotników, odtwarzając Ośrodki Szkoleniowe, które w 1946 roku uległy rozkładowi. „Brygadowa” emigracja, w obliczu zachodzących wypadków, rozpoczęła proces reorganizacji i przygotowań do rychłego, w jej mniemaniu, wybuchu światowego konfliktu, który w konsekwencji przyniesie Polsce prawdziwą wolność.

Płk Dąbrowski w rozkazie specjalnym z dnia 28 marca 1948 roku pisał:

 (…) Sytuacja międzynarodowa w ostatnim czasie całkowicie się wyjaśniła. Możemy być dumni z tego, że nasze przewidywania sprawdzają się z nadzwyczajną dokładnością. (…)

(…) Powrót do kraju jest bliski. Uzbrojeni w cierpliwość, nie zrażając się trudnościami, będziemy prowadzić bezkompromisową walkę z czerwonym totalizmem, aż do ostatecznego zwycięstwa. W tej walce nie jesteśmy odosobnieni. Mamy potężnych przyjaciół – USA i Europę Zachodnią. Przyjaźń polsko-amerykańska daje nam pełną gwarancję, że z wiarą i ufnością patrzeć możemy na przyszły bieg wypadków.[26]

Jednocześnie wyżsi oficerowie Brygady rozpoczęli prace sztabowe nad opracowaniem planu na wypadek wybuchu III wojny światowej. Plan otrzymał kryptonim „P” i dotyczył ewakuacji Brygady Świętokrzyskiej z Niemiec. 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama


stat4u