A.D.: 22 Lipiec 2024    |    Dziś świętego (-ej): Maria, Magdalena, Wawrzyniec

Patriota.pl

Skoro Rewolucja jest nieporządkiem, to Kontrrewolucja jest przywracaniem porządku.
Plinio Corrêa de Oliveira, Rewolucja i Kontrrewolucja

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.

Gotowi na III wojnę. Brygada Świętokrzyska – sojusznik czy niewygodny intruz - Nowe formy na nowe czasy

Drukuj PDF
Spis treści
Gotowi na III wojnę. Brygada Świętokrzyska – sojusznik czy niewygodny intruz
Grupa Operacyjna „Zachód”
Od Kompanii Wartowniczych do Korpusu NSZ
Gry wywiadów
Żadne trudności nie mogą nas złamać
Rozkazy specjalne – wola przetrwania
Zapomniane wojsko
Nowe formy na nowe czasy
Powrót do kraju jest bliski
Brygada Świętokrzyska w Hiszpanii?
Koniec epopei
Bibliografia
Przypisy
Wszystkie strony

Nowe formy na nowe czasy

1 marca 1948 roku została powołana nowa organizacja, Samopomoc Żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej. Deklaracja ideowa, opracowana przez kierownictwo OP, stwierdzała m.in.:

"Nie wolno nam trwać w biernocie! Każda chwila jest droga. Musimy pracą i walką bezkrwawą wesprzeć Kraj, zanim staniemy oko w oko z wrogiem naszej Ojczyzny".[24]

Po czym następowało wyliczenie zasad, na których nowe środowisko chce oprzeć przyszłość Polski. Składający się z 10 punktów program stwierdzał m.in., że w Europie jest miejsce jedynie na Wielką Polskę z granicą zachodnią na Odrze i Nysie Łużyckiej, a na wschodzie określoną traktatem ryskim. Geopolitycznie Wielka Polska powinna być związana układem z narodami słowiańskimi, narodami basenu naddunajskiego oraz Bałkanami na zasadach współżycia opartego na zasadach chrystianizmu.

Odrodzenie Polski zarówno w sferze prywatnej, jak i publicznej powinno oprzeć się na zasadach etyki katolickiej a wychowaniem nowych pokoleń Polaków zająć się winny w kolejności rodzina, Kościół, szkoła, wojsko oraz organizacje życia społecznego. Postulowano ograniczenie pracy najemnej opartej na wyzysku kapitalizmu prywatnego i państwowego. Praca nie powinna być traktowana jako zło konieczne, ale jako proces wychowawczy i uszlachetniający charakter, dlatego też uprzywilejowaną rolę powinna pełnić zdecentralizowana własność prywatna, która skutecznie przeciwstawi się zarówno kapitalizmowi jak i komunizmowi. Dalej mowa była o ochronie rodzimej, prawdziwie Polskiej kultury, sztuki i tradycji przed obcą infiltracją, przeciw rozwiązłości i upadkowi moralnemu. Na koniec podkreślano rolę silnej i zjednoczonej emigracji, której przetrwanie warunkuje wywalczenie niepodległej Polski.[25]

Program ten, utrzymany w duchu Deklaracji Ideowej ONR z 1934 roku i wojennych postulatów NSZ, dostosowany do wymogów teraźniejszości, stał się ideowo-polityczną wykładnią nowej, polskiej emigracji. 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama


stat4u