A.D.: 29 Maj 2024    |    Dziś świętego (-ej): Magdalena, Teodozja, Maria

Patriota.pl

Ptok ptakowi nie jednaki,
człek człekowi nie dorówna,
dusa dusy zajrzy w oczy,
nie polezie orzeł w gówna.

Stanisław Wyspiański, Wesele

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Szukaj
Szukaj tylko:

Wyszukaj: dzieje narodowe

Znaleziono pozycji: 50.

Strona 1 z 3
1. Nie tylko „koguciarze”, czyli kulisy egzekucji w Borowie
(Matching tags: Dzieje narodowe,Białe plamy,Polska Wandea)
Otóż po zajęciu obozu atmosfera tam panująca była bardzo napięta. GL-owcy rozebrani zostali do bielizny oraz związani sznurami. Następnie rozpoczęło się przesłuchanie, po którym odbyła się krótka narada ...
Niemniej, nie wszyscy mieszkańcy stolicy popierali tak jawnie wyrażaną niechęć do Rosjan, tym bardziej że wojsko imperatorowej zachowywało się w Warszawie — zgodnie zresztą z zaleceniami, jakie dostało ...
Lisowczycy walczyli od granic Francji po Moskwę (a paru z nich dotarło w latach 20. aż nad Jenisej) i od północnych Włoch oraz granic Turcji po ujście Wisły i Finlandię, jak zaświadczał pułkownik Kleczkowski: ...
4. Daleka droga do Francji, czyli exodus wrześniowy oczami bratanków
(Matching tags: Dzieje narodowe,Białe plamy)
Rok 1939 jest ważnym rozdziałem w historii granicy węgiersko-polskiej. Masowe przekraczanie granicy polsko-węgierskiej przez żołnierzy polskich rozpoczęło się 20 września, a zakończyło się na początku ...
5. Hetman nigdy nie opuszcza swoich wojsk, czyli powrót na śmietnik historii
(Matching tags: Dzieje narodowe,Białe plamy,Kresy wschodnie i zachodnie)
17 września 1939 roku tuż przed północą, na wieść o wkroczeniu bolszewików, opuszczają Polskę przez granicę z Rumunią: prezydent Ignacy Mościcki, premier Felicjan Sławoj-Składkowski oraz Naczelny Wódz ...
6. Ofiara Antokolu, czyli prawdziwy koniec Bitwy Warszawskiej
(Matching tags: Dzieje narodowe,Białe plamy)
Ciało zmarłego przewieziono do Lwowa, gdzie rano 22 października 1928 r. odbył się uroczysty pogrzeb bohatera. Pochowany został na cmentarzu Orląt Lwowskich. Władze nie chciały większego rozgłosu związanego ...
Powstańcy śląscy byli ludźmi z kilkuletnim doświadczeniem walk na frontach I wojny światowej. Bardzo często, niestety, próbuje się przedstawiać ich jako zwykłych awanturników, którym zachciało się postrzelać. ...
8. Mickey Mouse ze stenem, czyli komercha in statu nascendi
(Matching tags: Dzieje narodowe,Informacje,Komentarze)
Dziwi mnie jednak, że obroną pamięci powstania i powstańców zajął się tygodnik, który jest tubą środowisk zazwyczaj narzekających na to, jak nudne i staromodne są tradycyjne metody przekazywania wiedzy. ...
9. Krew spuszczona kanałami, czyli lekką ręką na ofiarny stos
(Matching tags: Dzieje narodowe,Białe plamy)
Powstanie Warszawskie stanowi świętość narodową na skutek bezmiaru przelanej krwi, morza cierpień i poświęceń. Ale ta świętość nie uświęca, ani nie rozgrzesza sprawców katastrofy. Tych, którzy ponoszą ...
Zdecydowaną większość ofiar, których liczba ustalana w kolejnych badaniach historyków zbliża się do 200 tysięcy, stanowili polscy chłopi, najczęściej wielodzietne rodziny. Podczas mordów nie oszczędzano ...
Wówczas Marszałek uchwycił mnie za przegub prawej ręki i rzekł: „Cóż to, dziecko, do mnie będziesz strzelał?”. Patrząc Marszałkowi w oczy odpowiedziałem: „Tak jest, Panie Marszałku! Mam rozkaz Pana Prezydenta ...
12. Konstytucja 3. Maja, czyli tęsknota za prawem następstwa
(Matching tags: Fundament,Dogma,Dzieje narodowe)
Konstytucja Trzeciego Maja znosiła największą wadę ustroju państwowego Polski – obieralność czyli elekcję królów. Pisano w niej: „Doznane klęski bezkrólewiów, periodycznie rząd wywracających, powin­ność ...
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Data tego święta wybrana jest nieprzypadkowo i nawiązuje do dnia 1 marca 1951 roku, kiedy to w więzieniu mokotowskim wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach ...
Gdy dotarto na cmentarz ktoś zaintonował Kto się w opiekę, a ludzie szybko podchwycili pieśń. W kościele odprawiono żałobną Mszę, w czasie której zaśpiewano jedną zwrotkę Roty. Rodzina Niewiadomskiego ...
15. Finis Poloniae, czyli jak młodszy oficer wywołuje wojnę z Imperium
(Matching tags: Dzieje narodowe,Białe plamy)
Warto się przyjrzeć, jak doszło do popełnienia tego błędu. Przypomnijmy sobie, że sprawcą i organizatorem powstania listopadowego był podporucznik Wysocki. Jest to doprawdy dość dziwna wojna, którą na ...
Kardynał Aleksander Kakowski był ostatnim Prymasem Królestwa Polskiego. Stał na straży Polski katolickiej, za co go socjaliści i bolszewicy atakowali bez pardonu. Sprzeciwiał się ślubom i rozwodom, także ...
Napięcie rosło. W roku 1947 Europa zaczęła wchodzić w okres tzw. zimnej wojny, a wielu spodziewało się, że ten bezkrwawy konflikt przerodzi się w kolejną, III wojnę światową. Pogląd ten podzielała również ...
18. Grafomańskim piórem czcząc czerwoną hołotę, czyli inteligent jako dziejowa szmata
(Matching tags: Dzieje narodowe,Białe plamy,Literatura)
I wie każdy - od starca do dziecka - że najbardziej potężna na świecie jest ojczyzna nasza radziecka, a my wierne jesteśmy jej dzieci. Jerzy Putrament, Nasza Ojczyzna Dziś niektórzy liberałowie uważają, ...
W Abbeville Stalin dostał więc od Wielkiej Brytanii i Francji zielone światło do wypełnienia zobowiązań sojuszniczych wobec III Rzeszy zawartych w Pakcie Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 r. Wcześniej ...
20. „Ioannes vinces”, czyli chwalebny kres wojen krzyżowych
(Matching tags: Dzieje narodowe,Białe plamy)
Na podziękowanie Bogu za to zwycięstwo śpiewano w Rzymie przez długie lata na procesji w każdą rocznicę odsieczy wiedeńskiej hymn, ułożony na wzór Te Deum: Te Ioannem laudamus – Ciebie Jana chwalimy – ...
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama


stat4u