A.D.: 22 Czerwiec 2024    |    Dziś świętego (-ej): Paulina, Jan, Tomasz

Patriota.pl

Gun upon gun, ha! ha! Gun upon gun, hurrah!
Don John of Austria. Has loosed the cannonade.
Gilbert K. Chesterton, Lepanto

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.

Raj utracony, czyli our time will come

Drukuj PDF

Tags: Informacje | Komentarze

Amerykański rząd planuje znaczną redukcję dotacji z budżetu federalnego na pomoc żywnościową dla najuboższych Amerykanów. Plany te wywołały niepokój organizacji dobroczynnych, które zaapelowały do Kongresu o utrzymanie dotacji na dotychczasowym poziomie. Jednocześnie ostrzegły, że nie będą w stanie zrównoważyć spowodowanej cięciami różnicy w budżecie pomocowym.

 Amerykański rząd planuje znaczną redukcję dotacji z budżetu federalnego na pomoc żywnościową dla najuboższych Amerykanów. Plany te wywołały niepokój organizacji dobroczynnych, które zaapelowały do Kongresu o utrzymanie dotacji na dotychczasowym poziomie. Jednocześnie ostrzegły, że nie będą w stanie zrównoważyć spowodowanej cięciami różnicy w budżecie pomocowym.

Amerykańska katolicka organizacja dobroczynna Catholic Charities USA i inne organizacje charytatywne w całym kraju ostro skrytykowały obcięcie o 21 mld dolarów dotacji do programu pomocy żywnościowej Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) zapisanej w projekcie ustawy rolnej, który trafił niedawno do Kongresu.

Projekt ustawy rolnej jest głównym punktem odniesienia dla polityki rolnej i żywnościowej w Stanach Zjednoczonych i obejmuje szereg programów i regulacji dotyczących przemysłu spożywczego i rolnego. Ustawa Food, Conservation, and Energy Act z 2008 r. na bieżąco reguluje produkcję rolną do momentu jej wygaśnięcia w dniu 30 września 2013 roku. Finansowany w jej ramach Supplemental Nutrition Assistance Program jest największym programem pomocy żywnościowej w kraju.

Zdaniem przedstawicieli organizacji charytatywnych proponowane cięcia w tym ważnym programie pomocowym spowodują nieproporcjonalne obciążenia dla najuboższych warstw ludności. – SNAP wychodzi naprzeciw elementarnym potrzebom rodzin o niskich dochodach, osób w podeszłym wieku, dzieci i osób nie potrafiących sobie poradzić. Jako społeczeństwo, mamy szczególny obowiązek mieć na uwadze w pierwszej kolejności potrzeby ubogich – powiedział Ojciec Larry Snyder, prezes Catholic Charities USA.

Dzień po przekazaniu projektu ustawy przez Komisję Rolnictwa do Kongresu planowane cięcia skrytykowali liderzy krajowej sieć banków żywności Feeding America oraz organizacji dobroczynnych Bread for the World i United Way Worldwide. W oświadczeniu wydanym po wprowadzeniu dzień wcześniej przez Komisję Rolnictwa ustawy rolnej do Kongresu napisali, że cięcia w finansowaniu SNAP „ograniczyłoby elastyczność poszczególnych stanów” w zarządzaniu pomocą żywnościową. Ostrzegli oni, że jeśli cięcia wejdą w życie, to „2 mln osób całkowicie straci swoje zasiłki ze SNAP, 210 tys. dzieci straci dostęp do bezpłatnych posiłków szkolnych, a świadczenia ze SNAP 850 tys. gospodarstw domowych będą niższe średnio o 90 dolarów miesięcznie”, co będzie równało się 8 mld utraconych posiłków.

Proponowane cięcia nałożą się na inne istniejące już ograniczenia świadczeń dla ubogich rodzin, które korzystają z programu SNAP. Po ewentualnym wejściu w życie redukcji dotacji od 1 listopada, przeciętne gospodarstwo domowe otrzyma świadczenie w wysokości 20 dolarów w porównaniu z dotychczasowymi 25 dolarami, co zdaniem organizacji pomocowych spowoduje „wzrost trudności dla korzystających z pomocy i jeszcze bardziej obciąży organizacje charytatywne świadczące pomoc żywnościową, które stoją w obliczu rosnących potrzeb i topniejących zasobów” – czytamy w oświadczeniu. Obecnie beneficjenci Supplemental Nutrition Assistance Program otrzymują średnio 133,79 dolarów miesięcznie.

Prezes i dyrektor wykonawczy Feeding America Bob Aiken powiedział, że „nie ma mowy, aby dobroczynność była w stanie wypełnić różnicę” w pomocy żywnościowej, która powstałaby w wyniku planowanych cięć. Z oświadczenia dowiadujemy się spadku liczby darowizn dla kościołów i organizacji charytatywnych w połączeniu ze wzrostem rodzin szukających pomocy żywnościowej, co jest czynnikiem powodującym, że organizacje charytatywne nie będą w stanie zaspokoić zapotrzebowania na pomoc żywnościową.

Oświadczenie informuje, że w 2011 r. ze środków federalnych programów żywnościowych zakupiono żywność o wartości 96,9 mld dolarów. Tymczasem organizacje charytatywne wydały na zakup dystrybuowanej przez siebie żywności 4,1 mld dolarów. – Jesteśmy już na granicy swoich możliwości, stojąc w obliczu sprostania wysokiemu zapotrzebowaniu. Po prostu nie mamy środków, aby zapobiec niedożywieniu we wszystkich rodzinach, które zostałyby dotknięte tymi cięciami – powiedział Aiken.

Sygnatariusze oświadczenia wezwali Kongres do rezygnacji z cięć w programie SNAP na etapie prac nad ostateczną wersją projektu ustawy. – Silne społeczności wymagają partnerstwa publiczno-prywatnego. Każdego dnia lokalne organizacje charytatywne widzą, że partnerstwo to odzwierciedlone jest w hojnej pomocy wolontariuszy i darczyńców, co docenione jest w Waszyngtonie poprzez ważne programy, takie jak SNAP. Wszyscy w tym uczestniczymy. Ze względu na rodziny, którym służy SNAP program ten musi być chroniony przed cięciami – powiedział Steve Taylor, wiceprezes i doradca ds. polityki w United Way Worldwide.

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama


stat4u