A.D.: 13 Czerwiec 2024    |    Dziś świętego (-ej): Antoni, Lucjan, Gracja

Patriota.pl

Piękna kobieta musi zająć drugie miejsce; pierwsze należy się kobiecie kochanej.
Ona staje się panią naszych serc; nim zdamy sobie z tego sprawę, serce nasze popada w niewolę miłości.

Iwan Bunin

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.

Muzyka klasyczna

Od kosmicznej harmonii do fircyka ze skrzypcami, czyli historia muzyki w katastroficznej pigułce

Drukuj PDF

Tags: Muzyka | Muzyka klasyczna

Jednak mimo tej ewolucji, która miała miejsce w dziejach muzyki, niezmiennym elementem tradycji muzycznej była niezachwiana pewność, że muzyka jest słyszalnym wyrazem niesłyszalnego porządku rządzącego światem. Ba, nie tylko światem, ale ludzką duszą również. Zgłębiając arkana sztuki kontrapunktu, obcujemy z wiecznymi i niezmiennymi prawami obowiązującymi zarówno w matematyce jak i astronomii, a te z kolei odwzorowują ład i porządek, według którego Stwórca urządził wszystko to, co istnieje, czyli według boskiej harmonii.

Więcej…
 

W poszukiwaniu księżniczki Tripoli, czyli liryka prowansalska trubadurów

Drukuj PDF

Tags: Bóg tak chciał! | Muzyka | Muzyka klasyczna

Aby w pełni zrozumieć genezę powstania kultury trubadurów, warto także naszkicować sytuację historyczną, w jakiej potrzeba twórczości dworskiej liryki zaistniała. W XI w. elitą społeczeństwa staje się stan rycerski z własną etyką, stylem życia, zwyczajami (pasowanie na rycerza, turnieje). Wyprawy krzyżowe spowodowały zainteresowanie obyczajami i kulturą Wschodu. Pod ich wpływem wzrasta znaczenie kultury w Europie, pojawiają się wytworne obyczaje, turnieje rycerskie, nowe formy dworskie i wielki kult kobiety, która aż do XI w. usunięta była poza nawias życia towarzyskiego.

Więcej…
 

Liturgia niebieska czy muzyczne piekło, czyli o potrzebie niezbaczania z drogi

Drukuj PDF

Tags: Muzyka | Muzyka klasyczna | Wiara

Zwłaszcza św. Augustyn upodobał sobie symbolikę muzyczną, szczególnie w imponującym cyklu komentarzy do Psalmów, które obfitują w sformułowania muzyczne. Już sama nazwa „psalm” ma znaczenie muzyczne, gdyż wywodzi się od instrumentu zwanego psalterium i oznacza śpiew z towarzyszeniem instrumentu. Św. Augustyn odczytuje Psalmy jako symboliczny głos Całego Chrystusa. Właśnie Objaśnienia Psalmów są tym dziełem, w którym szczególnie często przewija się augustynowa nauka o „Chrystusie totalnym” (Christus Totus), czyli o Głowie wraz z Ciałem, Chrystusie i Jego Kościele – Oblubienicy, z którym tworzą jedność. Zatem głos, śpiewający w Psalmach, jest głosem Dawida, który symbolicznie zapowiada Chrystusa, ale jest też głosem samego Chrystusa, a także Kościoła-Oblubienicy...

Więcej…
 

Herezja zmysłów, czyli jaka powinna być muzyka sakralna

Drukuj PDF

Tags: Muzyka klasyczna | Tradycja w Kościele | Wiara

Sacrum to sfera wyłączona ze świata, poświęcona wyłącznie Bogu. Zatem sfera sacrum zakłada nieużywanie środków wyrazu charakterystycznych dla użytku zwyczajnego, świeckiego. Znane są w historii muzyki mieszanie sacrum i profanum, stosowane jednak głownie ze względów artystycznych, jak chociażby w efektownej sztuce okresu Ars subtilior, czy w baroku. Jednak tamte próby przynosiły pożytek sztuce, ale liturgii szkodę. Dzisiaj używanie w muzyce religijnej środków wyrazu właściwych dla ogniskowych piosenek, czy musicalu jest o tyle karygodnym mieszaniem sacrum i profanum, że schlebia ono pospolitym gustom i nie tyle dba o piękno liturgii, co raczej o jej „swojskość”. Jeżeli w kościołach można spotkać się z podejściem do mszy festiwalowym, gdzie ksiądz biega z mikrofonem na wzór wodzireja i stara się rozbujać publikę, by razem z nim śpiewała „Jeżeli chcesz mnie naśladować”, bo msza nie przeżyta w sposób „aktywny” jest mszą źle przeżytą, to jest to coś zupełnie nie do pomyślenia zarówno z punktu widzenia sensu misterium męki Chrystusa jak i istoty muzyki sakralnej. Nie taką rolę ma spełniać muzyka w liturgii.

 

Więcej…
 

W zwierciadle wieczności – czy Kościół wróci do prawdziwej liturgii?

Drukuj PDF

Tags: Muzyka | Muzyka klasyczna | Tradycja w Kościele | Wiara

Muzyka sakralna Kościoła Zachodniego od samego początku podkreślała swoje związki z chorałem gregoriańskim. Bowiem jak piszą Ojcowie soborowi w konstytucji o liturgii Sacrosantum Concilium wyrażając powszechne przekonanie Kościoła na temat roli chorału: „Śpiew gregoriański Kościół uznaje za własny śpiew liturgii rzymskiej. Dlatego w czynnościach liturgicznych powinien on zajmować pierwsze miejsce wśród innych równorzędnych rodzajów śpiewu.” Chorał gregoriański uświęcony tradycją i „przemodlony” przez całe pokolenia stał się repertuarem, który przejął cechy samego Kościoła, przejął w pewnym sensie jego naturę, jest tak samo jeden, święty, powszechny i apostolski.

Więcej…
 

Prefiguracja Triduum Paschalnego, czyli jak słuchać Lamentacji Jeremiaszowych

Drukuj PDF

Tags: Muzyka | Muzyka klasyczna | Wiara

Księga Lamentacji, to, podobnie jak większość ksiąg Starego Testamentu, tekst anonimowego autora, jednak tradycyjnie przypisuje się jej autorstwo prorokowi Jeremiaszowi, stąd popularna nazwa “Lamentacje Jeremiaszowe”. Jeremiasz był bowiem tym prorokiem, który najgłośniej wzywał Izrael do nawrócenia i przepowiadał upadek Jerozolimy, jeśli Izrael się nie nawróci...

Więcej…
 
Strona 2 z 3
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama


stat4u