A.D.: 28 Styczeń 2022    |    Dziś świętego (-ej): Walery, Radomir, Karol

Patriota.pl

Ptok ptakowi nie jednaki,
człek człekowi nie dorówna,
dusa dusy zajrzy w oczy,
nie polezie orzeł w gówna.

Stanisław Wyspiański, Wesele

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.

Gotowi na III wojnę. Brygada Świętokrzyska – sojusznik czy niewygodny intruz - Bibliografia

Drukuj PDF
Spis treści
Gotowi na III wojnę. Brygada Świętokrzyska – sojusznik czy niewygodny intruz
Grupa Operacyjna „Zachód”
Od Kompanii Wartowniczych do Korpusu NSZ
Gry wywiadów
Żadne trudności nie mogą nas złamać
Rozkazy specjalne – wola przetrwania
Zapomniane wojsko
Nowe formy na nowe czasy
Powrót do kraju jest bliski
Brygada Świętokrzyska w Hiszpanii?
Koniec epopei
Bibliografia
Przypisy
Wszystkie strony

 


Bibliografia:
1. Bojemski S., Narodowe Siły Zbrojne w powstaniu warszawskim (1 VIII – 2 X 1944), Warszawa 2009.
2. Brzoza Cz., Od Miechowa do Coburga. Brygada Świętokrzyska Narodowych Sił Zbrojnych w marszu na zachód, „Pamięć i Sprawiedliwość”, 1(5) 2004.
3. Kulińska L., Narodowcy. Z dziejów obozu narodowego w Polsce w latach 1944-1947, Warszawa-Kraków 1999.
4. Kulińska L., Orłowski M., Sierchuła R., Narodowcy. Myśl polityczna i społeczna Obozu Narodowego w Polsce w latach 1944-1947, Warszawa-Kraków 2001.
5. Marcinkowski M., Wspomnienia 1934-1945, Warszawa 1998.
6. Morgan D&T, The Anabisis of the Holy Cross Brigade. Reflected in the Documents of the United States Governent 1945-1950, “Glaukopis” nr 5-6/2006.
7. Muszyński W.J., Polskie serce w obcym mundurze, „Niezależna Gazeta Polska”, z 2 XI 2007.
8. Narodowe Siły Zbrojne – dokumenty, struktury, personalia, t. 1-3, red. Żebrowski L., Warszawa 1996.
9. Ostasz G., Pod znakiem jaszczurki, [w:] „Niezależna Gazeta Polska” z 2 XI 2007.
10.  Rozkazy Dzienne Brygady Świętokrzyskiej NSZ 1944-1945, pod red. Brzozy Cz., Kraków 2003.
11.  Rozkazy Dzienne Brygady Świętokrzyskiej NSZ – I Grupa Kompanii Wartowniczych, pod red. Brzozy Cz., Kraków 2008.
12.  Siemaszko Z.S., Narodowe Siły Zbrojne, Londyn 1982.
13.  Smolarz R., Brygada Świętokrzyska w Ratyzbonie, „Biuletyn IPN”, nr 10-11/2007
14.  „Zeszyty do historii Narodowych Sił Zbrojnych”, t. 2, zeszyt III, Chicago 1964.
15.  Żaryn J., Dramatyczny marsz, czyli Brygada Świętokrzyska od wewnątrz, „Biuletyn IPN”, nr 8-9/2004. 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Krótkie spięcia

Wieści z frontu

EUR PLN CHARTS

Zwróć uwagę

Uwaga, może zaboleć:
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

stat4u